Różne bóle stawów

Medycyna zna wiele chorób, których objawem może być ból stawów. Czasami jest to choroba ograniczona tylko do samego układu ruchu: stawów (uszkodzenie struktur wewnątrzstawowych, okresowe zaostrzanie się zmian związanych ze starzeniem się stawu - choroba zwyrodnieniowa) lub tkanek otaczających staw (zapalenie ścięgna, skręcenie, naciągnięcie wiązadeł). Niekiedy schorzenie dotyczyć może całego organizmu, a ból stawów jest tylko jednym z objawów. Mówimy wtedy o tzw. układowych chorobach reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) lub toczeń rumieniowaty układowy (SLE).


Objawy zapalenia stawów

Stawy stanowią najważniejszą składową część układu ruchu. Ze względu na pełnione przez nie funkcje oraz skomplikowaną budowę anatomiczną one najczęściej ulegają uszkodzeniom. O ile powód uszkodzeń mechanicznych bardzo rzadko budzi naszą wątpliwość - ma związek z urazem bądź przeciążeniem stawu, o tyle zapalenie stawu jest zjawiskiem występującym często bez uchwytnej przyczyny.

Zapalenia stawów mogą doprowadzić do przejściowego bądź trwałego uszkodzenia stawu. Staw jest wtedy zwykle zaczerwieniony, cieplejszy od otaczających tkanek i obrzęknięty. Z powodu bólu, ruchomość stawu jest zazwyczaj bardzo znacznie ograniczona.

Osoby cierpiące na układowe choroby reumatyczne mogą mieć ponadto uczucie sztywności porannej wielu stawów (zmniejszające się w miarę rozruszania), objawy zajęcia narządów wewnętrznych (zmęczenie, wysypka, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, łysienie, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość oczu).


Rozpoznanie

Pacjenci trafiają zwykle do lekarza pierwszego kontaktu, który w zależności od sytuacji zleca wykonanie pewnych badań dodatkowych lub prosi o konsultację specjalistę - ortopedę reumatologa. Właśnie reumatolodzy zajmują się diagnostyką i zachowawczym leczeniem wszelkich zapalnych i zwyrodnieniowych zmian w układzie ruchu.

Szczególnie ważną informacją dla lekarza jest charakter bólu. Ból, który pochodzi ze struktur stawowych, powinien ustępować podczas odpoczynku, a nasilać się przy ruchach lub obciążeniu stawu. Ból niewyraźnie zlokalizowany może pochodzić ze struktur otaczających staw lub być związany z uszkodzeniem kości.

Bardzo ważne dla diagnostyki, a co za tym idzie - leczenia, jest także rozróżnienie zapalenia jednego lub kilku stawów od chorób cechujących się zmianami w wielu stawach. Ból i stan zapalny pojedynczego stawu może być objawem urazu, zakażenia lub zapalenia spowodowanego odkładaniem się kryształów (jak to ma w miejsce w chorobie zwanej dną, w której w stawie odkładają się kryształy kwasu moczowego krążącego w nadmiarze we krwi). W przypadku ostrego zapalenia jednego stawu trzeba potwierdzić lub wykluczyć bakteryjne zapalenie stawu. Jest to przypadek, w którym konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku opóźnienia podjęcia odpowiedniego leczenia, na przykład miejscowego (do stawu) lub ogólnego (najczęściej dożylnie) podania antybiotyku, może szybko dojść do nieodwracalnego uszkodzenia stawu.

Zapalenie wielu stawów, szczególnie z obecnością objawów ogólnych lub objawów zajęcia narządów wewnętrznych, wskazuje zwykle na układową chorobę reumatyczną.

źródło resmedica.pl