Clenbuterol - charakterysytka i opis

# Okres aktywnego półtrwania: do 68h
# Klasyfikacja: Beta-2-sympatykomimetyk, termogenik / antykatabolik
# Dawkowanie: Mężczyźni 100 - 140mcg / dzień, kobiety 80 - 100mcg / dzień
# Trądzik: Nie
# Retencja wody: Nie
# Podwyższone ciśnienie krwi: Rzadko
# Hepatotoksyczność: Bark danych
# Aromatyzacja: Nie
# Konwersja do DHT: Nie
# Blokowanie HPTA: Nie

Clenbuterol jest lekiem na astmę oskrzelową, powszechnie stosowanym na całym świecie. Lek ten przeważnie dostępny jest w formie 20mcg tabletek, choć występuje także w postaci syropu czy zastrzyków. Należy do szerokiej grupy leków, zwanych sympatykomimetykami. Środki te odziaływują na współczulny układ nerwowy na kilka sposobów, głównie przez pobudzanie receptorów układu adrenergicznego. Łączą się one z neurotransmitterami, m.in. takimi jak adrenalina i noradrenalina. W organizmie występuje 9 rodzajów receptorów adrenergicznych, podzielonych na rodzaje Alfa i Beta, oraz podkategorie oznaczone cyframi. Sympatykomimetyki stosuje się w leczeniu astmy, nadciśnienia, szoku sercowo - naczyniowego, arytmii, migreny oraz szoku anafilatycznego. Fragment książki "The Pharmacological Basis of Therapeutics" Goodman & Gillman's, doskonale opisuje zróżnicowane działanie tych środków w organizmie:

"Większość typów oddziaływań sympatykomimetyków i katecholamin można podzielić na 7 typów: [1] obwodowe oddziaływanie pobudzające określone rodzaje tkanek mięśniowych gładkich, występujących w ścianach naczyń krwionośnych zaopatrujących skórę, w nerkach, nabłonku wyścielającego przewody układu oddechowego, komórkach gruczołów (m.in. ślinowe i potowe); [2] obwodowe oddziaływanie blokujące określonych mięśni gładkich, np. tych znajdujących się w ścianie jelita, przewodach układu oddechowego, naczyniach krwionośnych zaopatrujących tkanki mięśni szkieletowych; [3] sercowe oddziaływanie pobudzające, odpowiedzialne za zwiększanie tętna i siły skurczów; [4] oddziaływanie metaboliczne, takie jak zwiększanie współczynnika glikogenolizy w wątrobie i mięśniach, oraz uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej; [5] oddziaływanie na układ endokrynologiczny, takie jak modulacja sekrecji insuliny, reniny i hormonów przysadkowych; [6] oddziaływanie na CUN, stymulacja oddechowa, pobudzenie świadomości i aktywności psychomotorycznej, redukcja apetytu; [7] działanie presynaptyczne, blokujące lub pobudzające uwalnianie neurotransmitter'ów, takich jak norepinefryna czy acetylocholina.

Clenbuterol jest selektywnym beta-2 sympatykomimetykiem, działającym głównie na 3 podkategorie receptorów beta. Dzięki selektywności tego środka, Clenbuterol w bardzo niewielkim stopniu pobudza receptory beta-1, związane z aktywnościa sercową. Pozwala to na zredukowanie efektów ubocznych związanych z aktywnością serca, w porównaniu z nieselektywnymi beta-agonistami. Badania kliniczne przeprowadzane z użyciem tego środka potwierdziły jego wysoką skuteczność jako lek rozszerzający oskrzela, przy całkiem niewielkich skutkach ubocznych i znikomym niezadowoleniu stosujących. Clenbuterol wykazuje ponadto bardzo długi okres półtrwania, wynoszący nawet 34h. Zapewnia to stabilny poziom stężenia środka we krwi, wymagający tylko pojedynczego lub dwukrotnego przyjmowania Clenbuterolu dziennie. Ciekawostką jest fakt, iż Clenbuterol nigdy nie został zatwierdzony do użytku w USA. Prawdopodobnie wynika to z faktu szerokiej dostępności innych środków stosowanych w leczeniu podobnych chorób. Firma która zdecydowała by się na dystrybucję i produkcję w USA, nie odniosła by prawdopodobnie wysokich zysków ze względu na bardzo kosztowny proces zatwierdzania leku przez FDA. Dlatego amerykańscy zawodnicy zmuszeni są stosować w większości europejski Clenbuterol dostępny na czarnym rynku.

Badania przeprowadzane na zwierzętach wykazały skutki anaboliczne stosowania Clenbuterolu, dlatego zawodnicy stosują go m.in. jako antykatabolik. Najbardziej znaczącym jednak działaniem Clenbuterolu jest jego termogeniczność. Jako beta-2 agonista bezpośrednio odziaływuje na komórki tłuszczowe i przyśpiesza rozpad TG do wolnych kwasów tłuszczowych. Jest bardzo popularnym środkiem stosowanym przed zawodami. Zawodnicy decydują się na jego przyjmowani w celu maksymalizowania redukcji tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym działaniu antykataboliczym dla tkanki mięśniowej. Jak jednak słusznie zauważono w publikacji z sierpnia 1995 roku ("Medicine and Science in Sports and Excercise"), wieści o działaniu anaboliczym Clenbuterolu są mocno przesadzone i opierają się tylko na badaniach przeprowadzanych na zwierzętach. Zastosowanie porównywalnie wysokich dawek dla ludzi było by bardzo ryzykowne - współczynnik effect /sides byłby prawdopodobnie bardzo niekorzystny. Skutki uboczne Clenbuterolu są podobne do innych środków tego typu - drżenie rąk, bezsenność, nadmierna potliwość, zwiększenie ciśnienia krwi, mdłości. W większości przypadków skutki uboczne ustają po około tygodniu, kiedy organizm się do nich przyzwyczaja. Celem ich zminimalizowania użytkownicy Clenbuterolu przeważnie stosują stopniowe zwiększanie dawki, dochodząc do dawki docelowej. Przyjęcie od razu dawki docelowej może wywołać niechciane skutki uboczne w dużym stopniu. Mężczyźni stosują przeważnie od 2 do 8 tabletek dziennie, choć niektórzy tolerują nawet większe dawki. Kobiety z reguły nie przekraczają dawki 4 tabletek dziennie. Środek ten bardzo szybko zwiększa temperaturę ciała, przeważnie 1 stopień. Wynika to z spalania przez organizm nadmiaru energii (w większości z tłuszczy) i przeważnie jest praktycznie nieodczuwalne dla użytkownika. Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania Clenbuterolu dla sportowców trwać będą tylko przez określony czas, a następnie zanikną. Właściwość ta wynika z wysycania receptorów beta. Stosowany w celu spalania tkanki tłuszczowej Clenbuterol najlepiej będzie działał przez 4 - 6 tygodni. W cyklu z użyciem tego środka warto monitorować temperaturę ciała - jeśli po pewnym okresie jego stosowania nie występuje już podwyższona temperatura ciała, oznacza to że Clenbuterol nie wykazuje już właściwości termogenicznych. Kontrowersyjne działanie zwiększające siłę trwać może najwyżej 3 - 4 tygodnie. Efekt ten jest podobny do tego obserwowanego przy stosowaniu Efedryny - głównie pobudzający, nie anaboliczny.

Bardzo wielu kulturystów stosuje Clenbuterol w połączeniu z innymi mocnymi środkami w celu redukowania tkanki tłuszczowej, szczególnie przed zawodami. Najczęstszym połączeniem są hormony tarczycy, głównie bardzo mocny Cytomel. Efekt takiego połączenia jest praktycznie zawsze ekstremalnie skuteczny. Często także zawodnicy stosują go w offseason'ie, w cyklach z użyciem sterydów anaboliczno - androgennych. Pozwala im to na uzyskiwanie lepszej jakościowo masy mięśniowej, nawet przy stosowaniu środków silnie aromatyzujących. Stack Clenbuterolu i T3 stosuje się także z HGH, poprawiając tym samym skutki jego stosowania.

źródło: sterydy.net