dozwolona i w pełni bezpieczna

nie to co efedryna