patrioci i nacjonaliści milczeć.oto ja narodowy szowinista nadchodze%-)